Waarom een stadsbijbel?
De boodschap van de Bijbel heeft op onze stad door de eeuwen heen een stempel gedrukt dat ook vandaag de dag te zien is aan de vele kerken, straatnamen en de geschiedenis.
Toch heeft de bijbel en het geloof in God voor veel mensen niet meer de betekenis die het eerder had. Een tiental kerken uit Harderwijk( genoemd onder Over) heeft daarom de handen in een geslagen om deze Stadsbijbel uit te brengen. Wel in een moderne, goed leesbare vertaling met een eigen gezicht en met hulp en informatie bij het lezen ( zie Leestips en de bijlagen achter in).

De Stadsbijbel is in feite het Nieuwe Testament, het Tweede deel van de Bijbel, in vertaling van het Boek. Deze Stadsbijbel wordt u gratis aangeboden omdat wij als christenen uit lokale kerken zelf zoveel hulp, leiding, antwoorden en zegen van God ontvangen hebben door zijn Boek, zijn Liefdesbrief aan ons.
Dat willen en mogen we niet voor ons zelf houden in een tijd dat onze samenleving met vele vragen zit en mensen op zoek zijn naar normen en waarden.
De Stadsbijbel bevat met name getuigenissen van mensen uit de naaste omgeving van Jezus en het vertelt het verhaal van de eerste christenen die zich over de hele toenmalige wereld verspreiden nadat ze hadden ontdekt wie Jezus was en wat zijn leven, sterven en opstanding voor hen betekende.

Mocht u nog geen bijbel hebben. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de meeste kerken in Harderwijk of bij boekhandel Sjemen aan de Smeepoortstraat 15 in Harderwijk.
Wij wensen u veel zegen toe bij het lezen van zijn boek.
Namens de samenwerkende kerken in Harderwijk en HierdenStacks Image 2016